Προστασία προσωπικών δεδομένων

(ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ)

εμπορική εταιρεία Queens Store s.r.o.

με έδρα Thámova 166/18, 186 00, Πράγα 8, Τσεχική Δημοκρατία

αριθμός αναγνώρισης: 06551203

για την πώληση αγαθών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.queens.gr

Με την περιήγηση σε αυτό το διαδικτυακό περιβάλλον της Queens ή την επικοινωνία με την Queens μέσω της φόρμας επικοινωνίας, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τηλεφώνου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή την παροχή στην Queens οποιουδήποτε είδους προσωπικών πληροφοριών, η Queens αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία. Το παρόν έγγραφο σας ενημερώνει, σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς, για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα που απορρέουν από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

1. Ποιός είναι ο διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων;


Διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Queens Store s.r.o., με έδρα στη διεύθυνση Thámova 166/18, 186 00, Prague 8, Czech Republic, αριθμός μητρώου: 06551203, e-mail: [email protected], τηλ: +420 604 99 55 11(εφεξής "Διαχειριστής").

2. Σε ποιές περιπτώσεις επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

  1. Πότε επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας; 

  1. Πότε επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας;

3. Ποιά προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε;
Επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω δεδομένα:

4. Ποιές είναι οι πηγές αυτών των δεδομένων;

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται από τον διαχειριστή για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου προέρχονται αποκλειστικά από εσάς, είναι δηλαδή τα δεδομένα που μας παρείχατε, τα οποία σχετίζονται για παράδειγμα με τη σύναψη σύμβασης αγοράς, ή που μας παρείχατε για τους σκοπούς του προγράμματος πελατών μας και κατά την εγγραφή σας σε αυτό.

5. Ποιός λαμβάνει τα προσωπικά σας δεδομένα;

6. Ποιά είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης μεταξύ εσάς και εμάς. Σε περίπτωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για τα οποία έχει δοθεί συγκατάθεση, τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά κανόνα για περίοδο 5 ετών ή έως ότου ανακληθεί η συγκατάθεση αυτή. Εάν εγγραφείτε σε εμπορικά μηνύματα ή προσφορές μάρκετινγκ, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για περίοδο 5 ετών ή έως ότου εκφράσετε τη διαφωνία σας με την περαιτέρω αποστολή τους.

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα που λαμβάνονται μέσω λογαριασμού πελάτη ή άλλης παρόμοιας μεθόδου κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας. Στη συνέχεια, μόνο τα βασικά δεδομένα ταυτοποίησης και ο λόγος για τον οποίο ακυρώθηκε ο λογαριασμός πελάτη ή τα δεδομένα που αποτελούν μέρος των λειτουργικών προκαταβολών αποθηκεύονται συνήθως για εύλογο χρονικό διάστημα.

Επισημαίνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ορθή παροχή υπηρεσιών, αντίστοιχα, για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών μας, είτε οι υποχρεώσεις αυτές απορρέουν από τη σύμβασή μας είτε από γενικά δεσμευτικές νομικές διατάξεις, πρέπει να τα επεξεργαζόμαστε, ανεξάρτητα από τη συγκατάθεσή σας, για χρονικό διάστημα που ορίζεται από ή σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις (π.χ. το διάστημα αυτό είναι τουλάχιστον 10 έτη για φορολογικά έγγραφα).

7. ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΈΧΕΤΕ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ;

Κάθε άτομο, του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:


Δικαίωμα πρόσβασης - το δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί και επεξεργάζεται ο διαχειριστής για τον πάροχο, για παράδειγμα:


Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας - το δικαίωμα του παρόχου να ζητήσει από τον διαχειριστή να περιορίσει την επεξεργασία των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων, σε περίπτωση που προκύψει κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις:


Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων - σε περιπτώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό GDPR, το δικαίωμα απόκτησης προσωπικών δεδομένων σχετικών με τον πάροχο σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, υπό την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα αυτό δεν θα επηρεάσει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.
Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης - εάν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βασίζεται σε συγκατάθεση του παρόχου, ο πάροχος έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την συγκατάθεση για την επεξεργασία των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό για τον οποίο δόθηκε ανά πάσα στιγμή.
Δικαίωμα ένστασης - το δικαίωμα του παρόχου να υποβάλει ένσταση κατά της επεξεργασίας των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων από τον διαχειριστή για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, το οποίο πραγματοποιείται βάσει του νόμιμου συμφέροντος του διαχειριστή.
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας - το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στο εποπτικό όργανο, το οποίο είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

8. COOKIES

Ορισμένες από τις σελίδες του διαδικτυακού περιβάλλοντος του καταστήματος χρησιμοποιούν cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία που βρίσκονται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού όταν ένας επισκέπτης επισκέπτεται το διαδικτυακό περιβάλλον. Τα cookies χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν καλύτερα προσαρμοσμένες επιλογές στο μέλλον, αναγνωρίζοντας και απομνημονεύοντας τις συγκεκριμένες προτιμήσεις περιήγησης του επισκέπτη.

Μπορείτε να ελέγχετε ποια cookies επεξεργάζεται ο Διαχειριστής για εσάς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρόσθετο πρόγραμμα από τη Google (διαθέσιμο μόνο από τον υπολογιστή σας). Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο (π.χ. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) με ενεργοποιημένη τη λειτουργία incognito browsing για να αποτρέψετε την αποθήκευση δεδομένων σχετικά με τους ιστότοπους που επισκέπτεστε ή μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, εάν απενεργοποιήσετε επίσης την επεξεργασία των τεχνικών και λειτουργικών cookies, θα απενεργοποιηθούν ορισμένες λειτουργίες. Η απενεργοποίηση των αναλυτικών cookies δεν θα αποτρέψει την εμφάνιση προσφορών μάρκετινγκ, αλλά θα είναι λιγότερο σχετικές με εσάς.

9. ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ COOKIES ΣΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ

Μπορείτε να βρείτε λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τη χρήση των cookies στους Όρους και Προϋποθέσεις μας (άρθρο 13) που είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση https://www.iqueens.gr/el/content/1-oroi-kai-proypo8eseis