Πληροφορίες για τον καταναλωτή πριν την σύναψη σύμβασης αγοράς

ΙΙΙ.1. Σύμφωνα με το Τέταρτο Μέρος, Τίτλος Ι, του Νόμου 89/2012, του Αστικού Κώδικα της Τσεχίας (εφεξής αναφερόμενος και ως ΑΚ), ο πωλητής κοινοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες στους καταναλωτές πριν από τη σύναψη της σύμβασης:

ΙΙΙ.2. Η διεύθυνση παραλαβής για την άσκηση αξίωσης από ελαττωματικά προϊόντα και για την αποστολή προϊόντων αγορασμένων από τον ιστότοπο του καταστήματος του εμπόρου είναι Packeta International, ID 93325465, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών, 546 28 Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη. Τα δικαιώματα για την άσκηση αξίωσης από ελαττωματικά προϊόντα παραμένουν και στην περίπτωση αποστολής τους στη διεύθυνση χρέωσης του εμπόρου. Η διεύθυνση χρέωσης είναι ίδια με την διεύθυνση της έδρας της εταιρείας και αναφέρεται στην κεφαλίδα των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων. Μπορείτε να κατεβάσετε την φόρμα παραπόνων ΕΔΩ

ΙΙΙ.3. Ο έμπορος παραδίδει τα προϊόντα στην ποιότητα, που αναμένεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2161 του ΑΚ, δηλαδή:

 α) έχουν τα χαρακτηριστικά που έχουν συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη και, ελλείψει συμφωνίας, τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται από τον έμπορο ή τον κατασκευαστή, ή που είναι αναμενόμενα από τον καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των αγαθών και τη διαφήμιση που κάνει ο έμπορος ή ο κατασκευαστής για αυτά·

β) αντιστοιχούν σε ποιότητα ή σχεδιασμό στο συμβατικό δείγμα ή μοντέλο, εάν η ποιότητα ή ο σχεδιασμός καθορίζεται σύμφωνα με το συμβατικό δείγμα ή μοντέλο·

γ) είναι στην αντίστοιχη ποσότητα, στις αντίστοιχες διαστάσεις ή στο αντίστοιχο βάρος·

δ) πληρούν τις νομοθετικές απαιτήσεις.

ΙΙΙ.4. Σε περίπτωση που το προϊόν κατά την παραλαβή από τον καταναλωτή δεν τηρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει ένα νέο προϊόν, χωρίς ελαττώματα. Εάν το ελάττωμα σχετίζεται με μέρος του προϊόντος, μπορεί ο καταναλωτής να ζητήσει αλλαγή του ελαττωματικού μέρους, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, μπορεί να αποχωρήσει από την σύναψη αγοράς. Εάν το ελάττωμα μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς καθυστέρηση, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει να αφαιρεθεί το ελάττωμα χωρίς χρέωση.

ΙΙΙ.5. Εάν ο καταναλωτής δεν αποχωρήσει από την σύναψη αγοράς ή δεν ασκήσει το δικαίωμά του για νέο προϊόν χωρίς ελαττώματα, για αλλαγή μέρους του προϊόντος ή για αφαίρεση του ελαττώματος, μπορεί να ζητήσει έκπτωση από την τιμή αγοράς.

ΙΙΙ.6. Ο καταναλωτής έχει επίσης το δικαίωμα έκπτωσης στην περίπτωση, που ο έμπορος δεν μπορεί να του αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν, μέρος του ή να αφαιρέσει το ελάττωμα του προϊόντος, και σε περίπτωση που ο έμπορος δεν αφαιρέσει το ελάττωμα σε εφικτό χρονικό διάστημα ή η αφαίρεση του ελαττώματος θα προκαλούσε δυσκολίες στον καταναλωτή.

III.7. Εάν το ελάττωμα γίνει εμφανές εντός 6 μηνών από την παραλαβή, το προϊόν θα θεωρηθεί ελαττωματικό κατά την παραλαβή.

ΙΙΙ.8. Εάν δεν δηλώνεται διαφορετικά, ο καταναλωτής δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματα που προκύπτουν από ελαττωματικά προϊόντα έως 24 μήνες μετά από την ημερομηνια παραλαβής του προϊόντος.

ΙΙΙ.9. Ο έμπορος δεν είναι υπεύθυνος για ελαττωματικά προϊόντα στις περιπτώσεις που: 

α) το ελάττωμα ήταν εμφανές κατά την παραλαβή και είχε συμφωνηθεί έκπτωση από την τιμή αγοράς για αυτό· 

β) το προϊόν είναι μεταχειρισμένο και το ελάττωμα αντιστοιχεί στο βαθμό χρήσης, που το προϊόν είχε πριν την παραλαβή του από τον καταναλωτή·

γ) το ελάττωμα εμφανίστηκε στο προϊόν λόγω φθοράς, που προκαλείται από την κανονική χρήση του ή λόγω της φύσης του προϊόντος·

δ) το ελάττωμα προκλήθηκε από τον καταναλωτή από κακή χρήση, ακατάλληλο τρόπο αποθήκευσης ή συντήρησης, από παρέμβαση του καταναλωτή ή από μηχανική βλάβη·

ε) το ελάττωμα προέκυψε ως αποτέλεσμα εξωτερικού συμβάντος πέρα ​​από τον έλεγχο του εμπόρου.

ΙΙΙ.10. Ο έμπορος δεν φέρει ευθύνη για ελαττώματα σε προϊόντα που εκτίθενται σε συνθήκες - αυξημένη θερμοκρασία, σκόνη, υγρασία, χημικές ή μηχανικές επιδράσεις - που δεν αντιστοιχούν στην κανονική χρήση τους. Επιπλέον, η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που προκαλούνται από φυσιολογική φθορά των αγαθών (ή μέρη αυτών) που προκαλούνται από την κανονική χρήση τους. Η μικρότερη διάρκεια ζωής του προϊόντος δεν μπορεί σε τέτοια περίπτωση να θεωρηθεί ως ελάττωμα.

ΙΙΙ.11. Ο έμπορος επίσης κοινοποιεί τις παρακάτω πληροφορίες στους καταναλωτές, πριν την σύναψη αγοράς εξ αποστάσεως:

α) Το κόστος της εξ αποστάσεως επικοινωνίας δεν διαφέρει από τη βασική τιμή που χρεώνεται ο καταναλωτής από τον πάροχο υπηρεσιών του· ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να επικοινωνεί με τον έμπορο μέσω μέσων επικοινωνίας που χρεώνονται προς όφελος του εμπόρου.

β) Ο έμπορος απαιτεί πλήρη πληρωμή της τιμής αγοράς πριν την παραλαβή των προϊόντων. Οι πληρωμές γίνονται μέσω τραπεζικής συναλλαγής, με αντικαταβολή κατά την παράδοση των αγαθών, με πιστωτική κάρτα μέσω ίντερνετ ή με άλλο τρόπο, καθορισμένο στο έγγραφο “Πληρωμή και Αποστολή”. Κατά την προσωπική παραλαβή, ο καταναλωτής χρεώνεται τα έξοδα για την διαδρομή προς το κατάστημα και πίσω. Κατά την παράδοση μέσω παρόχου ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι τιμές αποστολής διέπονται από το τιμολόγιο που καθορίζεται στο έγγραφο “Πληρωμή και Αποστολή”.

γ) Για προϊόντα που τροποποιούνται κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή, απαιτείται προκαταβολή 30% της τελικής τιμής των προϊόντων· η απόσυρση του καταναλωτή από τη σύμβαση αγοράς προϊόντων τροποποιημένων κατόπιν αιτήματος δεν μπορεί να γίνει χωρίς να αναφερθεί λόγος εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στα άρθρα VI.3. και VI.4.

δ) Ο έμπορος δεν συνάπτει συμβάσεις με αντικείμενο την επαναλαμβανόμενη παροχή υπηρεσιών, ουτε για αόριστο χρονικό διάστημα. 

ε) Όλες οι τιμές που αναφέρονται στον ιστότοπο του καταστήματος είναι με ΦΠΑ, οι τιμές αποστολής αναφέρονται στο έγγραφο “Πληρωμή και Αποστολή”·

ζ) ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να αποσυρθεί από την σύμβαση (εάν δεν έχει καθοριστεί διαφορετικά παρακάτω) εντός 14 ημερών, η οποία ξεκινά:

i. σε περίπτωση σύμβασης αγοράς, την ημέρα παραλαβής των προϊόντων·

ii. σε περίπτωση σύμβασης, της οποίας το αντικείμενο είναι περισσότερα είδη προϊόντων ή η παραλαβή της αγοράς έγινε σε περισσότερα μέρη, από την ημέρα παραλαβής του τελευταίου δέματος·

iii. σε περίπτωση σύμβασης, της οποίας το αντικείμενο είναι επαναλαμβανόμενη αποστολή προϊόντων, από την ημέρα παραλαβής του πρώτου δέματος, και η ανάκληση αυτή πρέπει να σταλεί στην διεύθυνση έδρας του εμπόρου ή στο [email protected].

η) Ο καταναλωτής δεν μπορεί να αποσυρθεί από σύμβαση:

i. με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, η οποίες έχουν εκπληρωθεί με τη συγκατάθεση του καταναλωτή πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης και εάν ο έμπορος έχει ενημερώσει τον καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ότι δεν έχει δικαίωμα να ακυρώσει τη σύμβαση σε τέτοια περίπτωση·

ii. την προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, των οποίων η τιμή εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς ανεξάρτητα από τη βούληση του εμπόρου και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης·

iii. την προμήθεια αλλοιώσιμων αγαθών, καθώς και αγαθών που έχουν αναμειχθεί ανεπανόρθωτα με άλλα αγαθά μετά την παράδοση·

iv. την προμήθεια αγαθών, τα οποία έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του καταναλωτή ή γι αυτόν και αγαθών κατασκευασμένων κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή, διαφορετικά από όπως συνήθως κατασκευάζονται·

v. την προμήθεια αγαθών σε σφραγισμένη συσκευασία, τα οποία ο καταναλωτής αφαίρεσε από αυτήν, και για λόγους υγιεινής δεν μπορούν να επιστραφούν·

vi. την προμήθεια ηχογράφησης, βίντεο ή λογισμικού προγράμματος, εάν ο καταναλωτής άνοιξε την αρχική τους συσκευασία·

vii. την προμήθεια περιοδικών ή εφημερίδων·

viii. την μεταφορά, εάν ο έμπορος παρέχει τις υπηρεσίες εντός της καθορισμένης περιόδου.

θ) Σε περίπτωση απόσυρσης από τη σύμβαση αγοράς, ο καταναλωτής επιβαρύνεται τα έξοδα σχετικά με την επιστροφή των αγαθών, και σε περίπτωση σύμβασης που συνάπτεται εξ αποστάσεως, τα έξοδα σχετικά με την επιστροφή των αγαθών με άλλο τρόπο, σε περίπτωση που δεν μπορούν να επιστραφούν με συνήθη τρόπο λόγω της φύσης των αγαθών. Εάν ο καταναλωτής αποσυρθεί από την σύμβαση αγοράς, είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει ή να στείλει τα αγαθά προς επιστροφή στον έμπορο εντός 14 ημερών από την ημέρα της ακύρωσης της σύμβασης.

ι) Σε περίπτωση απόσυρσης του καταναλωτή από τη σύμβαση εντός 14 ημερών (παράγραφος VI.3. των Όρων και Προϋποθέσεων) τα αγαθά πρέπει να επιστραφούν αφόρετα, άφθαρτα και εάν είναι δυνατόν, συσκευασμένα στην αρχική τους συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρεχόμενων αξεσουάρ και αρχείων.

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να δοκιμάσει τα προϊόντα:

Εάν ο καταναλωτής δεν συμμορφωθεί με τους καθορισμένους όρους υγιεινής, τα αγαθά δεν μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 97/7 / ΕΚ για την προστασία των καταναλωτών, να επιστραφούν, σε περίπτωση σύναψης σύμβασης εξ αποστάσεως.

Σε αυτήν την περίπτωση, οι αξιώσεις του εμπόρου είναι οι εξής:

 

κατάσταση προϊόντος

αξίωση εμπόρου

λείπει η αρχική συσκευασία (κουτί)

κατ 'αποκοπή αποζημίωση 10 - 50%

φθαρμένη αρχική συσκευασία

κατ 'αποκοπή αποζημίωση 10 - 50%

μολυσμένο προϊόν

ανάλογα με τον τύπο μόλυνσης - αξίωση ανάλογα με το λίστα τιμών καθαρισμού μειωμένο κατά 20 - 35%

λείπουν αρχεία

κατ 'αποκοπή αποζημίωση 2 ευρώ

λείπουν αξεσουάρ

αξίωση αξίας της τιμής των αξεσουάρ

 

Προϊόντα προς επιστροφή σε κατάσταση που δεν έχει αναφερθεί παραπάνω, αξιολογούνται πάντα μεμονωμένα και ο καταναλωτής θα ενημερωθεί για τα έξοδα της αποκατάστασης των αγαθών γραπτώς.

Ο έμπορος δικαιούται να μειώσει το ποσό της επιστρεφόμενης τιμής αγοράς των αγαθών ανάλογα με τον παραπάνω πίνακα αξιώσεων.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους κατάστασης των επιστρεφόμενων αγαθών, ο έμπορος δικαιούται αξίωση στην αξία των πραγματικών εξόδων σχετικών με την αποκατάσταση των αγαθών, κατά την απόσυρση του καταναλωτή από τη σύμβαση εντός 14 ημερών.

κ) Σε περίπτωση συμβατικής απόσυρσης από τη σύμβαση (παράγραφος VI.4. Όρων και Προϋποθέσεων), τα επιστρεφόμενα αγαθά πρέπει να είναι άθικτα, αφόρετα, και συσκευασμένα στην αρχική τους συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρεχόμενων αξεσουάρ και αρχείων.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους κατάστασης των επιστρεφόμενων αγαθών κατά την συμβατική απόσυρση από τη σύμβαση, ο έμπορος έχει το δικαίωμα να μην αποδεχτεί την απόσυρση του καταναλωτή από τη σύμβαση και να του επιστρέψει τα αγαθά προς επιστροφή.

λ) η σύμβαση συνάπτεται στην ελληνική γλώσσα και μετά την ολοκλήρωση της επιχειρηματικής υπόθεσης, ο έμπορος αρχειοθετεί τα δεδομένα σχετικά με αυτήν. Η σύμβαση που έχει συναφθεί αρχειοθετείται από τον έμπορο για τουλάχιστον πέντε έτη από την ημερομηνία σύναψής της, αλλά όχι για περισσότερο από την περίοδο που χρειάζεται για την πλήρη και επιτυχή εκπλήρωσή της, σύμφωνα με τους σχετικούς νομικούς κανονισμούς και δεν είναι προσβάσιμη σε τρίτα μέρη.

Σε περίπτωση μη επίλυσης της καταγγελίας, ο καταναλωτής δικαιούται να υποβάλει καταγγελία στον εποπτικό ή κρατικό φορέα εποπτείας, ο οποίος είναι η Τσεχική Αρχή Επιθεώρησης Εμπορίου (CTIA) ή το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε, για παράδειγμα, στον ιστότοπο https://www.coi.cz/informace-o-adr. Η εξωδικαστική επίλυση διαφορών αντιμετωπίζεται επίσης από διαμεσολαβητές, ανεξάρτητους διαμεσολαβητές επικοινωνίας μεταξύ των μερών της καταγγελίας. Η λίστα τους είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.justice.cz, όπου μπορείτε να εστιάσετε σε καταναλωτικές διαφορές στη μηχανή αναζήτησης. Οι προϋποθέσεις καθορίζονται από τους μεσολαβητές.